ปัญหาทางเพศของวัยรุ่น

 

Photobucket 

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ ได้แก่
            ปัญหาด้านสุขภาพ ร่างกายของวัยรุ่นยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะมีลูก
ดังนั้นหากวัยรุ่นไปมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมา จะให้มีความเสี่ยงสูงต่อการที่วัยรุ่นจะเป็นโรคโลหิตจาง
มีการคลอดก่อนกำหนดและอาจเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดเพราะกังวลถึงอนาคตของตัวเองและ
ภาระที่ต้องเลี้ยงดูลูกนอกจากนี้หากวัยรุ่นไปทำแท้งก็อาจจะตกเลือดติดเชื้อจากเครื่องมือ
หรือสถานที่ที่ไม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้


            ปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ มักจะมีความรู้สึกว่าตนเองทำผิด เกิดความละอายใจ
ไม่กล้าสู้หน้าคนอื่นในสังคม อีกทั้งจะเกิดความวิตกกังวลต่ออนาคตตนเอง การคลอดลูก และการเลี้ยงดูลูก
ซึ่งปัญหาทางจิตใจและอารมณ์นี้จะลดน้อยลง ถ้าคนในครอบครัวให้อภัย
ยอมรับและเข้าใจในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของตน รวมทั้งอาจจะช่วยกันหาทางแก้ไขที่เหมาะสม
แต่หากครอบครัวไม่ยอมรับ ไม่ให้อภัย ก็อาจจะเกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย เช่น การทำแท้ง การฆ่าตัวตาย
ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งเป็นต้น


            ปัญหาครอบครัว เมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ ฝ่ายชายมักไม่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ภาระและความรับผิดชอบจึงตกอยู่กับฝ่ายหญิงและครอบครัวเพียงฝ่ายเดียว
หากครอบครัวฝ่ายหญิงเข้าใจและยอมรับในความผิดพลาดก็จะลดปัญหาต่าง ๆ ลงได้
อย่างไรก็ตามเด็กที่เกิดมาก็มักจะขาดการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมเนื่องจากวัยรุ่นยังไม่มีความรู้ในการเลี้ยงดู
ไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเพราะยังไม่ได้อยู่ในวัยทำงาน จึงไม่มีรายได้มาเลี้ยงดู แม่บางคนอาจไม่สนใจดูแล
หรืออาจทำร้ายลูกตนเองเพราะไม่อยากมีลูก และเด็กจะขาดความอบอุ่นจากพ่อเพราะฝ่ายชายมักจะไม่รับผิดชอบในลูก


             ปัญหาสังคม การตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจของวัยรุ่นได้ก่อให้เกิดปัญหา ได้แก่
การฆ่าตัวตายของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์เนื่องจากความกดดันต่าง ๆ การทำแท้งที่ผิดกฎหมาย
การหยุดชะงักทางการศึกษาของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ การทอดทิ้งเด็กไว้ตามโรงพยาบาลหรือสถานที่อื่น ๆ
ภาระการเลี้ยงดูเด็กของสถานสงเคราะห์การทารุณเด็กจากแม่ที่ไม่ต้องการลูก

 

คุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดมา

 

  พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นชายที่เป็นปัญหา ได้แก่
             - การอ่านการ์ตูนลามกและสื่อลามก เช่น วีซีดี วีดีโอ เป็นต้น เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะสื่อลามกเหล่านี้มักจะ
แสดงพฤติกรรมทางเพศ ที่ผิดไปจากความจริงเพื่อจะดึงดูดความ
สนใจของผู้ดูการดูสื่อลามกอาจ ทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจไปหลอกลวงหรือข่มขื่นผู้อื่นได้
หากดูสื่อเหล่านี้เป็นประจำจะ ทำให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติได้
นอกจากนี้ยังเป็นการใช้เวลาว่างไปอย่างเปล่าประโยชน์ เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต
จึงควรเอาเวลาไปออกกำลังกายหรือทำสิ่งอื่นที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากกว่า
      - การทดลองมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม โดยอาจจะเป็นเพื่อนหญิง คู่รัก หรือหญิงขายบริการทางเพศจะทำให้คิดโรคเอดส์
และโรคทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ หากไม่ใช้ถุงยางอนามัยรวมทั้งยังทำให้ฝ่ายหญิงเสียหายและอาจเกิดปัญหาต่าง ๆตามมา
เช่นถูกดำเนินการทางกฎหมาย หากฝ่ายหญิงแจ้งความว่าถูกล่อลวงหรือใช้กำลังบังคับให้มีเพศสัมพันธ์
หรือฝ่ายหญิงอาจตั้งครรภ์ในขณะที่วัยรุ่นชายยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบเพราะยังเรียนไม่จบ
ยังไม่สามารถทำงานหาเงินมาส่งเสียเลี้ยงดู และยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะมีครอบครัวหรือเป็นพ่อของลูก
     - การสำส่อนทางเพศโดยมีการสัมพันธ์กับผู้หญิงหลาย ๆ คน จะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดโรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์
หากไม่ใช้ถุงยางอนามัย โดยเฉพาะหากมีการดื่มสุราจะทำให้มึนเมาและไม่ใช้ถุงยางอนามัยได้

พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นหญิงที่เป็นปัญหา ได้แก่
     - การแต่งตัวให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้าม โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและ ความปลอดภัย เช่น
ใส่เสื้อสายเดี่ยว เสื้อเกาะอก กางเกงขาสั้น กางเกงเอวต่ำ เป็นต้นจะเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทางเพศได้ง่าย
     - การยอมมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก เพราะคิดว่าความสัมพันธ์จะยาวนานมั่นคง หรือทำให้คนรักไม่ไปมีคนอื่น จริง ๆ แล้ว
เป็นการแสดงออกที่ผิด เพราะการที่ผู้หญิงยอมมีเพศสัมพันธ์จะทำให้ฝ่ายชายคิดว่าผู้หญิงอาจเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นมาแล้วเช่นกัน
และการทำเช่นนี้ไม่ทำให้ฝ่ายชายมีความรักและความสัมพันธ์ต่อผู้หญิงตลอดไปได้ เพราะความรักจะมีองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ได้แก่
ความเข้าใจ ความเห็นใจ ความเอื้ออาทร มีนิสัยใจคอที่เข้ากันได้ เป็นต้น
อีกทั้งวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องเติบโตต่อไปและยังต้องเจอผู้คนอีกมากในวันข้างหน้า
หากวันใดที่ต้องเลิกคบกับฝ่ายชายในฐานะคนรักแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง
นอกจานี้ยังเป็นการทำให้พ่อแม่และบุคคลที่รักเราต้องเสียใจกับพฤติกรรมของเรา และยังอาจติดโรคเอดส์จากคนรัก
หรือตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจได้
     - การมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นได้ง่ายหากเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว พบว่า ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนรักไปแล้ว
มักจะยอมมีเพศสัมพันธ์กับคนรักคนต่อมาหรือเพื่อเหตุผลอื่นเช่นเพื่อแลกกับเงินที่จะมาซื้อสิ่งของราคาแพงตามที่ตนเองต้องการ
เพราะคิดว่าตนเองไม่บริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว ความคิดเช่นนี้ไม่ถูกต้อง
เพราะคนทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตัวเองการที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนในอดีตไม่ได้ทำให้คุณค่าของตัวเราลดลง
หากการกระทำของตัวเราในปัจจุบันและอนาคตต่างหากจะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัเรา
นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลหลายคนจะยิ่งเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์หรือโรค
เพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ตามมาได้

ปัจจัยและสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
        วัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มมีความรู้สึกทางเพศ มีความสนใจในเพศตรงข้ามและมีการแสดงออกทางเรื่องเพศ
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทั้งภายในร่างกายได้แก่ ฮอร์โมนเพศ และอิทธิพลภายนอกหรือสภาพแวดล้อม
ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันได้ชักนำ
ให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และอาจนำมาซึ่งการมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามที่จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
ตามมา ได้แก่ การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ กามโรค โรคตับอักเสบจากไวรัสชนิดบีและซี เป็นต้น การตั้งครรภ์ที่ไม่ตั้งใจ
เกิดปัญหากับครอบครัวที่ไม่ยอมรับหากวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง ดังนั้น วัยรุ่นจึงควรเรียนรู้ถึงปัจจัยและ
สถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงจากปัจจัยและสถานการณ์ดังกล่าว
ปัจจัยและสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่สำคัญ มีดังนี้


การจับคู่
ปัจจุบันวัยรุ่นจำนวนมากนิยมที่จะมีคู่รัก ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่และผู้ใหญ่วิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งจะคบหากันเกิน
ขอบเขตและละเลยเรื่องการเรียน หากวัยรุ่นมีความรักแล้วรู้จักปฏิบัติและวางตัวอย่างเหมาะสม
มีความรับผิดชอบในเรื่องเรียนก็จะไม่มีสิ่งเสียหายตามมา แต่วัยรุ่นบางคู่กับชักนำกันมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
โดยการชวนกันไปเที่ยวกลางคืน ไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันดื่มสุราขณะที่ไปด้วยกัน หรือทดลองเสพสารเสพติด
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะชักนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ในที่สุด ตรายหรือไม่


การเสพสารเสพติด
การเสพสารเสพติดเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ชักนำให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ได้ง่าย ได้แก่
การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะทำให้มึนเมา ขาดสติสัมปชัญญะ และ การเสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
เช่น ยาอี ยาเลิฟ ที่เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะไปกระตุ้นประสาท ทำให้เกิดความเคลิบเคลิ้ม สับสน งุนงง และชักนำ
ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในที่สุด ในปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นที่ไปเที่ยวกลางคืนในสถานบริการ ในงานรื่นเริงต่าง ๆ มักจะมีการดื่มสุรา
และบางแห่งจะมีการเสพสารเสพติด ทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ตามมา นอกจากนี้ในกลุ่มผู้เสพสารเสพติดมักจะมีคู่นอนหลายคนเปลี่ยน
ไปเรื่อย ๆ จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโรคเอดส์ หรือตั้งครรภ์ที่ไม่ตั้งใจ เพราะผู้ที่ดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดมักจะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน

 

 Photobucket

edit @ 25 Aug 2010 21:15:34 by ปัญหาสังคมที่นำมาสู่ภัยทางเพศ

Comment

Comment:

Tweet